Q | A


HUN
Mi az a három zóna, ami a Közös, a Privát és a VIP listához tartozik?
Ismerős, haver, barát. Szerető, barátnő, feleség. Az emberi kapcsolati mélységet, vagy egymás szemében lévő fontosságot jelzi.
Mi van akkor, ha ezt a felek másképp gondolják?
Izgalom a játékélményben. Tanulnivaló. Tapasztalatgyűjtés. Ilyesmik.

Akik ebben a tudathajóban vannak, ők a tulajdonodban vannak?
Senki sincs a tulajdonomban. Ami viszont ott van, az a holografikus vetítésetek médiajogai.

Ha jól értem, akkor a minket körbevevő világ ennek a tudathajónak a része?
Amit értesz, arra a szintre olyan 10-11 év alatt jutnak el azok, akik nem a modern ezotéria értelmezési rendszerében fejlődnek. Mi eljutottunk ide egy óra alatt. Ha egy mondatban kellene pontosan válaszolnom erre a kérdésre, hogy minden látószög ugyanezt értse, akkor azt mondanám, hogy "igen is meg nem is".

Mit jelent az, hogy a "holografikus vetítéseink médiajogai"?
Először egy jó tökös szövegnek indult, amit a Bunkó Én nevezetű kitalált alak alkotott. De aztán jobban belegondolva ezt nem is lehetne másképp megfogalmazni, ha a vetítési rendszert nézzük. Valójában ez természetes is azok számára, akik értik az ÉlményParkot.
De az én esetemben ez mit jelent?
Hogy nem tehetsz semmit, ami nincs benne a médiaszerződésedben. A Felhasználói Megállapodás 6. pontja értelmében ezt te elfogadtad. Amúgy eredetileg ez az egyik védelmi rendszeremnek indult, aztán amikor az ÉlményParkból világvezérlő istenprogram lett, az elemek jogosultságát szabályozza.

Nem gondolod, hogy ez a jogi nyelvezet felháborodást kelthet?
Ez a Világ tükre. Nálatok a Tüköradmin, változtassatok rajta és a világ is változni fog felétek. Mondtam, hogy a világot ti fogjátok helyrehozni, de itt már azt is látjátok, hogy hogyan.

...?
...ENG
What are the three zones that are on the Public, Private and VIP lists?
An acquaintance, a buddy, a friend. Lover, girlfriend, wife. It indicates the depth of human relationships or the importance of each other's eyes.
What if the parties think otherwise?
Excitement in the gaming experience. It is to learn. Gaining experience. That sort of thing.

Who are in this ship, are they in your possession?
I don't own anyone. But what is there is the media rights of your holographic projection.

If I understand correctly, is the world around us part of this ship?
What you understand is that level that is reached in 10-11 years by people who are not developing in the system of interpreting modern esotericism. We got here in an hour. If I had to answer this question exactly in one sentence so that all angles understood the same thing, then I would say "yes and not. "

What does "the media rights of our holographic projections" mean?
First it started out as a good talk, created by a fictional figure called Jerk Self. But then, with more thought, this could not be different if we look at the projection system. In fact, this is natural for those who understand the ÉlményPark.
But what does that mean in my case?
That you can't do anything that isn't in your media contract. You have accepted this pursuant to clause 6 of the User Agreement. Anyway, it originally started out as one of my Defense Systems, but when ÉlményPark became the world-leading god program, it controls the permissions of the elements.

Don't you think this law language can be outrageous?
This is the mirror of the World. You have the Mirror Admin, change it and the world will change for you. I told you that you would repair the world, but here you can see how.

...?
...